زمان ثبت : شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1394 در ساعت 11:21 ق.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : مامانی

عنوان : علی بابا چی داره .................؟


سلام عسل خانوم ......

صبح ها ساعت 7:30 وقتی بغلت میکنم از خواب بیدار میشی .

مبپرسی میریم مررررسه؟

میگم آره. بریم ؟

_ بریم ..... بریم ..... بریم ....

از سوپری آقای تبریزی یه شیر برات میخریم و میذارم تو کیف کوچولوت . تو ماشین میگی : تاب تاب عباسی .... سلسله ..... اله منک ..... به به ..... امیر ....

و با ذوق میخندی .

اینا لیست کاراییه که تو مهد کودک انجام میدی و امیر دوست مهد کودکیته .

.

.

میریم دم مهد . بابابا خداحافظی میکنی و با هم میریم داخل .

به هیچکس سلام نمیدی و به محض ورود میپری بالای سرسره و سر بار سوم من میزنم بیرون .

.

.

.

ساعت 12 میام دنبالت . از در که میام تو حیاط منو تو دوربین میبینن و بلند میگن هانا ...... مامانت اومد.

میام داخل .

 نشستی پشت میز ناهار خوری و خاله پرستو داره بهت غذا میده . منو میبینی و با خنده میپری بغلم .

قبل رفتن یه دور دیگه سرسره سوار میشی و کیفتو برمیداری و با هاشون بای بای میکنی .

توراه کلی باهم حرف میزنیم . شعر علی بابا چی داره رو میخونیم و .....

سرکوچه خسته میشی و میای بغل .

میرسیم خونه و میدویی تو رختخوابت ....... کنارت دراز میکشم و تو سر جمله دوم خوابت برده از خستگی .

.

.

.

ممنون که مهد کودکتو دوست داری .

ممنون که اونجا دختر خوبی هستی .

ممنون که انقدر عاقل شدی .

ممنون که هستی .

این روزها آرامش بیشتری دارم .